[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Γραφένιο Αντιδρά Στο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Κινητού Τηλεφώνου – Αυτό Εμπεριέχεται Στα Εμβόλια Κορονοϊού ~ Grapheine Is Reacting To Electromagnetic Field From A Cell Phone – This Is Whata’S In The COVID-19 Vaccines…! (Videos)

Graphene oxide crystals are contained in COVID-19 vaccines.

[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Γραφένιο Αντιδρά Στο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Κινητού Τηλεφώνου – Αυτό Εμπεριέχεται Στα Εμβόλια Κορονοϊού ~ Grapheine Is Reacting To Electromagnetic Field From A Cell Phone – This Is Whata’S In The COVID-19 Vaccines…! (Videos)

WARNING! STOP USING THE PCR- NASAL TEST SWABS!!

Originally posted on NEWEST UPDATES: https://newestalerts.wordpress.com/2021/07/12/wyciek-plynu-mozgowo-rdzeniowego-pmr/?preview=truehttps://newestalerts.wordpress.com/2021/07/12/wyciek-plynu-mozgowo-rdzeniowego-pmr/?preview=true (screencap from the video below: Y0sPqYzduOhW-1.mp4) Y0sPqYzduOhW-1.mp4Download (screencap from the video below: 2VDR3ERn8GnZ-1.mp4) 2VDR3ERn8GnZ-1.mp4Download wp-1624607450080.mp4Download

WARNING! STOP USING THE PCR- NASAL TEST SWABS!!

17,503 DEAD,1.7 Million INJURIES – Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 injections:/17,503 ZMARŁY, 1,7 miliona OBRAŻEŃ – zgłoszone w bazie danych Unii Europejskiej dotyczącej niepożądanych reakcji na leki na zastrzyki COVID-19:/17.503 MUERTOS, 1,7 millones de LESIONES: informados en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Unión Europea para inyecciones de COVID-19:

17,503 DEAD,1.7 Million INJURIES – Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 injections:/17,503 ZMARŁY, 1,7 miliona OBRAŻEŃ – zgłoszone w bazie danych Unii Europejskiej dotyczącej niepożądanych reakcji na leki na zastrzyki COVID-19:/17.503 MUERTOS, 1,7 millones de LESIONES: informados en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Unión […]

17,503 DEAD,1.7 Million INJURIES – Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 injections:/17,503 ZMARŁY, 1,7 miliona OBRAŻEŃ – zgłoszone w bazie danych Unii Europejskiej dotyczącej niepożądanych reakcji na leki na zastrzyki COVID-19:/17.503 MUERTOS, 1,7 millones de LESIONES: informados en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Unión Europea para inyecciones de COVID-19:

Crushing the Deep State’s Plan for Total Control

(I have added links and emphasis to substantiate and support the Archbishop’s letter. ~Dr. Sherri) OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA DONALD J. TRUMP Signed Original letter here by Archbishop Carlo Maria Viganò Sunday, October 25, 2020 Solemnity of Christ the King Mister President, Allow me to address you at […]

Crushing the Deep State’s Plan for Total Control

5 greatest risks of Artificial Intelligence

Most believe the evolution of AI (Artificial Intelligence) will be the next big leap for humanity. Perhaps it will. But profound experts like Elon Musk, Bill Gates and Stephen Hawking have expressed their concerns towards the future consequences it may bear. ‘..with artificial intelligence we’re summoning the demon.’ Elon Musk What is A.I.? Artificial Intelligence; […]

5 greatest risks of Artificial Intelligence

17,503 DEAD,1.7 Million INJURIES – Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 injections:/17,503 ZMARŁY, 1,7 miliona OBRAŻEŃ – zgłoszone w bazie danych Unii Europejskiej dotyczącej niepożądanych reakcji na leki na zastrzyki COVID-19:/17.503 MUERTOS, 1,7 millones de LESIONES: informados en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Unión Europea para inyecciones de COVID-19:

17,503 DEAD,1.7 Million INJURIES – Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 injections:/17,503 ZMARŁY, 1,7 miliona OBRAŻEŃ – zgłoszone w bazie danych Unii Europejskiej dotyczącej niepożądanych reakcji na leki na zastrzyki COVID-19:/17.503 MUERTOS, 1,7 millones de LESIONES: informados en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Unión […]

17,503 DEAD,1.7 Million INJURIES – Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 injections:/17,503 ZMARŁY, 1,7 miliona OBRAŻEŃ – zgłoszone w bazie danych Unii Europejskiej dotyczącej niepożądanych reakcji na leki na zastrzyki COVID-19:/17.503 MUERTOS, 1,7 millones de LESIONES: informados en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Unión Europea para inyecciones de COVID-19:

[video]: NANODOT QUANTUM ROBOTS WITHIN THE “VACCINES”, TRACKING PEOPLE 24/7..mp4                /                    ROBOTY KWANTOWE NANODOTy W „SZCZEPIONKACH”, ŚLEDZENIE LUDZI 24/7..mp4                / [video]: ROBOTS NANODOT QUANTUM DENTRO DE LAS “VACUNAS”, SEGUIMIENTO DE PERSONAS 24/7..mp4

: “NANODOT QUANTUM ROBOTS WITHIN THE “VACCINES”, TRACKING PEOPLE 24/7..mp4″                            /                                     [zrzut ekranu wideo]: „ROBOTY KWANTOWE NANODOT W „SZCZEPIONKACH”, ŚLEDZENIE LUDZI 24/7..mp4” : “NANODOT QUANTUM ROBOTS WITHIN THE “VACCINES”, TRACKING PEOPLE 24/7..mp4″ THE ACTUAL VIDEO DOWN BELOW: Russian hacker finds “vaccine-database” – Real Time information. The database shows all people that have gotten the covid-injection, […]

: NANODOT QUANTUM ROBOTS WITHIN THE “VACCINES”, TRACKING PEOPLE 24/7..mp4                /                    ROBOTY KWANTOWE NANODOTy W „SZCZEPIONKACH”, ŚLEDZENIE LUDZI 24/7..mp4                / : ROBOTS NANODOT QUANTUM DENTRO DE LAS “VACUNAS”, SEGUIMIENTO DE PERSONAS 24/7..mp4